Kadra

Dyrekcja

- Dyrektor - mgr Grażyna Szynol-Kowacka
- Wicedyrektor - mgr inż. Beata Gramcow
- Wicedyrektor - mgr Paweł Kaszyca

Kadra

Język polski
- Bokuniewicz Aneta
- Grzelec Hanna
- Kraszewska Kamila
- Motyka Mirosława
- Muś Marta
- Padula Barbara
- Słońska Beata
- Szynol-Kowacka Grażyna
- Węglarz Jolanta

Język angielski
- Ciesiecka Jagoda
- Gojny Izabela
- Mechel Monika
- Michalska Bożena
- Polok Magdalena
- Roleder Aleksandra
- Reszel Żaneta
- Twarowska Anna

Język niemiecki
- Bugdoł Paweł
- Witon Justyna
- Żyła Dorota

Język francuski
- Gramcow Krzysztof
- Malinowska Anna

Historia
- Atak Marek
- Bitman Grażyna
- Cyrulik Gabriel
- Gomola Adam
- Kuchta Dariusz
- Wużyńska-Tkocz Magdalena

Wiedza o społeczeństwie
- Bitman Grażyna
- Cyrulik Gabriel
- Gomola Adam
- Wużyńska-Tkocz Magdalena
- Kuchta Dariusz

Matematyka
- Cyganek Zofia
- Herman Mirosława
- Kotusz Celina
- Łobodziec Anna
- Miera Agnieszka
- Stokowska Grażyna
- Uniwersał Barbara

Fizyka
- Herman Mirosława
- Kuczaty Danuta

Biologia
- Dudziak Grzegorz
- Kozaczuk Joanna
- Potyra Katarzyna

Chemia
- Dąb Alina
- Grabowska Teresa

Geografia
- Gruchacz Radosław
- Mencel Danuta
- Michalik Marek
- Jaworska Agnieszka

Informatyka i technologia informacyjna
- Gramcow Beata
- Sikora Maria
- Wziętek Marek

Podstawy przedsiębiorczości
- Mencel Danuta

Przysposobienie obronne
- Atak Marek

Muzyka i zajęcia artystyczne
- Szutka Mirela

Technika
- Sikora Maria

Wychowanie fizyczne
- Barylak Ewa
- Danel Remigiusz
- Frydecki Filip
- Gomola Adam
- Kaszyca Paweł
- Michalik Marek
- Mitura Rafał
- Skupień Krzysztof
- Widawski Dariusz

Trenerzy klas sportowych
- Brychcy Jakub
- Paś Piotr
- Kaszyca Paweł
- Widawski Dariusz
- Mitura Rafał
- Danel Remigiusz
- Frydecki Filip

Wiedza o kulturze
- Szutka Mirela

Edukacja czytelnicza i medialna
- Bokuniewicz Aneta

Religia
- Korduła Paweł
- Sipko Izabela
- Tum Danuta
- ks. Grzegorz Wrótniak

Nauczyciele wspomagający
- Moskal Lidia
- Ogorzałek Marta
- Wawrzyńczyk Ewelina

Pedagog szkolny
- Orzechowska - Ulbrych Lucyna
- Rusnarczyk Anna

Biblioteka szkolna
- Babicz Irena
- Zerson - Wójcik Małgorzata